Facebook

f

Licznik odwiedzin

224239
Dziś
Tydzień
Miesiąc
35
261
2633

Twoje IP: 54.159.85.193

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie wraz z zainstalowanym oprogramowaniem laptopa (1 sztuka).
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ku czci zamordowanych w Miednoje mieszkańców Szczaworyża

Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider" od dn. 7 lipca 2017r. do 30 lipca 2017r. realizowała zadanie publiczne pn. "Ku czci zamordowanych w Miednoje mieszkańców Szczaworyża". Celem zadania  było   kultywowanie  i upowszechnienie  tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Kulminacyjnym punktem zadania była uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej zamordowanym w Miednoje i Ostaszkowie Policjantom ze Szczaworyża w dniu 30 lipca 2017 r., która towarzyszyła Powiatowym Obchodom Święta Policji.

logo UDSKiOR

Tablica stanęła na placu przy kościele św. Jakuba Apostoła w Szczaworyżu. Ma upamiętniać historię zbrodni katyńskiej dokonanej na pełniących tu służbę funkcjonariuszach. Byli to: komendant Jan Kozieł, starszy posterunkowy Piotr Szostak, posterunkowy Piotr Nocuń oraz pełniący służbę pomocniczą Jan Kopeć.

Uroczystościom towarzyszyła msza święta pod przewodnictwem Kapelana Policji, ks. Stanisława Kondraka oraz okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości, m.in. Dyrektora Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacka Polańczyka. Nie zabrakło także żołnierskiej grochówki i programu artystycznego, który przygotowała młodzież z klubu „Wolna Strefa".

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Znak: SL/2017/09/1

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie, dostarczenie i montaż 4 kiosków multimedialnych na działkach: 213, 199/2 (ul. Mickiewicza), 213 (ul. Mickiewicza), 566 (ul. 1 – go Maja), 210 (ul. Rzewuskiego).

 Zadanie to będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność“ (Dz. U. z 2015r. poz. 349 i 1888, z 2016r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017r. poz. 5, 60, 106).

Zapytanie ofertowe - infokioski

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie 1

Załącznik 3 - Oświadczenie 2

Załącznik 4 - Wykaz dostaw

Załącznik 5 - Wykaz osób

Załącznik 6 - Projekt umowy

Załącznik 7 - Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik 8 - Projekt budowlany - instalacje

Załącznik 9 - Przedmiar wylewki

Załącznik 10 - Przedmiar przyłączy energetycznych

Załącznik 11 - Opis techniczny

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Buską Lokalną Grupę Działania "Słoneczny Lider" informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie, dostarczenie i montaż 4 kiosków multimedialnych na działkach: 213, 199/2 (ul. Mickiewicza), 213 (ul. Mickiewicza), 566 (ul. 1 – go Maja), 210 (ul. Rzewuskiego)  wybrana została oferta SYMETRA Wojciech Wielogórski, Mikułowice 108, 28-100 Busko-Zdrój. z ceną 168 000,00 złotych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Znak: SL/2017/08/3

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie systemu informacji turystycznej składającej się z aplikacji mobilnej natywnej, portalu internetowego oraz systemu zarządzania treścią CMS.

Zadanie to będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność“ (Dz. U. z 2015r. poz. 349 i 1888, z 2016r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017r. poz. 5, 60, 106).

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Buską Lokalną Grupę Działania "Słoneczny Lider" informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie systemu informacji turystycznej składającej się z aplikacji mobilnej natywnej, portalu internetowego oraz systemu zarządzania treścią CMS  wybrana została oferta Amistad Sp. z o.o. Plac na Groblach 8/2, 31 - 101 Kraków z ceną 76 137,00 złotych.

Protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego