Facebook

f

Licznik odwiedzin

320563
Dziś
Tydzień
Miesiąc
37
229
889

Twoje IP: 3.228.11.9

Wyszukiwarka

Walne zebranie 27.04.2019

Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” serdecznie zaprasza do udziału
w Walnym Zebraniu Członków
Termin Walnego Zebrania:
I termin – 27.04.2019 o godzinie 16.30
II termin – 27.04.2019 o godzinie 17.00 (w przypadku braku quorum w I terminie)
Miejsce Walnego Zebrania:
Restauracja KRÓLEWSKA, Bronina 122, 28 – 100 Busko – Zdrój
Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 2. Stwierdzenie quorum Walnego Zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania Zarządu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za rok 2018.
 5. Prezentacja Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za 2018 rok i wystąpienie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 6. Prezentacja zmian do Statutu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 7. Przyjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia Walnego Zebrania.


Prezes Zarządu
Małgorzata Donoch

 Sprawozdanie finansowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utworzenie wiklinowej przystani w miejscowości Skotniki Duże

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul.Grotta3, 28-100 Busko-Zdrój   zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Utworzenie wiklinowej przystani w miejscowości Skotniki Duże” planowanego do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik 3 - Oświadczenie

Załącznik 4 - Wzór umowy

Załącznik 5 - Przedmiar

UWAGA!
Termin składania ofert został wydłużony do dn. 28.02.2019 r. do godz. 12.00.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków

Termin Walnego Zebrania:

I termin – 23.06.2018 o godzinie 17.00
II termin – 23.06.2018 o godzinie 17.30 (w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce Walnego Zebrania:

Olejarnia Zagłoby Mikułowice 336, 28-100 Busko - Zdrój

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”
 2. Stwierdzenie quorum Walnego Zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania Zarządu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za rok 2017.
 6. Prezentacja Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za 2017 rok i wystąpienie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu
Małgorzata Donoch

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Las Winiarski"

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul.Grotta3, 28-100 Busko-Zdrój  zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw na działce nr 206/1 w miejscowości Las Winiarski” planowanego do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Załacznik 1 - Formularz ofertowy

Załacznik 2 - Projekt

Załącznik 3 - Oświadczenie

Załącznik 4 - Wzór umowy

W uzupełnieniu zapytania / zaproszenia do złożenia oferty wyjaśniamy, iż przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawę i montaż elementów placu zabaw. Wszystkie urządzenia objęte zaproszeniem należy zamocować do podłoża wg wymagań producenta tj. np. na stopach fundamentowych betonowych (które należy uwzględnić w wycenie do oferty) z uwzględnieniem  wykonania wykopów pod stopy fundamentowe.

Jeżeli zamontowanie  urządzenia wymaga  wykonania podłoża z piasku należy w kosztach montażu uwzględnić zakup i dowiezione go przez wykonawcę.

Urządzenia zabawowe należy osadzić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i stateczność ich konstrukcji oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie urządzeń zabawowych powinno zostać wykonane ściśle według instrukcji montażu opracowanej przez producenta urządzeń.

Zapytanie ofertowe

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie wraz z zainstalowanym oprogramowaniem laptopa (1 sztuka).
 
 
Spośród ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" wybrano ofertę: MasterKom Krzysztof Szybajło z Buska - Zdroju.