Facebook

Licznik odwiedzin

282744
Dziś
Tydzień
Miesiąc
36
921
2322

Twoje IP: 18.206.13.39

Wyszukiwarka

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków

Termin Walnego Zebrania:
I termin – 23.06.2015 o godzinie 16.00
II termin – 23.06.2015 o godzinie 16.30 (w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 2. Stwierdzenie quorum Walnego Zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Przyjęcie rezygnacji Pani Justyny Nurek z pełnienia funkcji członka Zarządu.
 6. Podjecie uchwały w sprawie uzupełnia składu Zarządu.
 7. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania Zarządu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za rok 2014.
 8. Prezentacja Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za 2014 rok i wystąpienie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 9. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za rok 2014.
 10. Prezentacja zmian do Statutu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 11. Przyjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia Walnego Zebrania.


Prezes Zarządu
Małgorzata Donoch


Uregulowanie składek członkowskich daje prawo do głosowania na Walnym Zebraniu Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”. Wpłaty składki członkowskiej należy dokonać do 19 czerwca 2015 roku na konto 20 8480 0004 2001 0006 3526 0001 (Bank Spółdzielczy w Busku – Zdroju).