Facebook

Licznik odwiedzin

320563
Dziś
Tydzień
Miesiąc
37
229
889

Twoje IP: 3.228.11.9

Wyszukiwarka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Las Winiarski"

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul.Grotta3, 28-100 Busko-Zdrój  zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw na działce nr 206/1 w miejscowości Las Winiarski” planowanego do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Załacznik 1 - Formularz ofertowy

Załacznik 2 - Projekt

Załącznik 3 - Oświadczenie

Załącznik 4 - Wzór umowy

W uzupełnieniu zapytania / zaproszenia do złożenia oferty wyjaśniamy, iż przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawę i montaż elementów placu zabaw. Wszystkie urządzenia objęte zaproszeniem należy zamocować do podłoża wg wymagań producenta tj. np. na stopach fundamentowych betonowych (które należy uwzględnić w wycenie do oferty) z uwzględnieniem  wykonania wykopów pod stopy fundamentowe.

Jeżeli zamontowanie  urządzenia wymaga  wykonania podłoża z piasku należy w kosztach montażu uwzględnić zakup i dowiezione go przez wykonawcę.

Urządzenia zabawowe należy osadzić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i stateczność ich konstrukcji oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie urządzeń zabawowych powinno zostać wykonane ściśle według instrukcji montażu opracowanej przez producenta urządzeń.