Licznik odwiedzin

320563
Dziś
Tydzień
Miesiąc
37
229
889

Twoje IP: 3.228.11.9

Wyszukiwarka

Odnowa i rozwój wsi

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 8 września 2014 roku do 22 września 2014 roku

Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 września 2014 roku o godz. 15.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl
Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu Odnowa i rozwój wsi są udostępnione na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi".
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu Odnowa i rozwój wsi w 2014 roku wynosi: 295 349,48 zł.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz pod numerem telefonu tel. (41) 378 71 77.

Wniosek

Wykaz niezbędnych dokumentów

Kryteria wyboru projektu określone w LSR

Kryteria oceny zgodności z LSR

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

Informacja dodatkowa

Lista operacji ocenionych

Lista operacji wybranych

Protokół 25.09.2014

Protokół 03.10.2014

Małe projekty

nabor

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 4 kwietnia 2014 roku do 18 kwietnia 2014 roku

Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2014 roku o godz. 15.00.

Nabór dotyczy następujących przedsięwzięć:

 

I 2.6 Zastosowanie narzędzi przepływu informacji w ramach społeczności lokalnej (np. strony internetowe, biuletyny, publikacje itp.)
II.1.1 Wspieranie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa
II.3.2 Warsztaty rękodzielnicze (wikliniarskie, papieroplastyczne itp.)
III.1.1 Organizacja szkoleń, kursów, pikników itp.
Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl
Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu małych projektów są udostępnione na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2014 roku wynosi:
I.2.6 Zastosowanie narzędzi przepływu informacji w ramach społeczności lokalnej (np. strony internetowe, biuletyny, publikacje itp.) - 9 278,13 zł
II.1.1 Wspieranie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa - 50 000,00 zł
II.3.2 Warsztaty rękodzielnicze (wikliniarskie, papieroplastyczne itp.) - 11 500,00 zł
III.1.1 Organizacja szkoleń, kursów, pikników itp. - 13 500,00 zł

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz pod numerem telefonu tel. (41) 378 71 77.

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) w skoroszytach. Nośnik elektroniczny powinien być opisany nazwą Beneficjenta i tytułem projektu.

Informacja dodatkowa

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Kryteria oceny zgodności z LSR

Lokalne kryteria wyboru operacji dla Działania Małe projekty.doc

Oświadczenie wnioskodawcy Małego Projektu

Porozumienie

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o wyprzedzające finansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów

 

Lista operacji ocenionych

Lista operacji wybranych

Protokół 1

Protokół 2

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabor logo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 14 lipca 2014 roku do 4 sierpnia 2014 roku

Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 sierpnia 2014 roku o godz. 15.00.
Nabór dotyczy następujących przedsięwzięcia:

II.1.3 Działanie w zakresie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszaru LGD

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" są udostępnione na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2014 roku wynosi:

II.1.3 Działanie w zakresie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszaru LGD - 41 387,50 zł
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz pod numerem telefonu tel. (041) 378 71 77.

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) w skoroszytach. Nośnik elektroniczny powinien być opisany nazwą Beneficjenta i tytułem projektu.

Ekonomiczny plan operacji

Formularz de minimis

Informacja dodatkowa

Instrukcja do ekonomicznego planu operacji

Instrukcja do wniosku

Kryteria oceny zgodności z LSR

Lokalene kryteria wyboru operacji

Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację operacji

Oświadczenie wnioskodawcy

Wniosek

Wykaz niezbędnych dokumentów

Wzór gwarancji

Zapytanie ofertowe

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

nabor

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 4 kwietnia 2014 roku do 18 kwietnia 2014 roku

Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2014 roku o godz. 15.00.
Nabór dotyczy następujących przedsięwzięć:

II.1.3 Działanie w zakresie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszaru LGD

III.2.4 Działanie w zakresie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszaru LGD

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl
Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" są udostępnione na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2014 roku wynosi:
II.1.3 Działanie w zakresie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszaru LGD - 41 387,50 zł

III.2.4 Działanie w zakresie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszaru LGD - 200 000,00 zł

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz pod numerem telefonu tel. (041) 378 71 77.

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) w skoroszytach. Nośnik elektroniczny powinien być opisany nazwą Beneficjenta i tytułem projektu.

Ekonomiczny plan operacji

Formularz de minimis

Informacja dodatkowa

Instrukcja do ekonomicznego planu operacji

Instrukcja do wniosku

Kryteria oceny zgodności z LSR

Lokalne kryteria wyboru operacji

Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację operacji

Oświadczenie wnioskodawcy

Wniosek

Wykaz niezbędnych dokumentów

Wzór gwarancji

Zapytanie ofertowe - wzór

 

Lista odwołań

Lista operacji ocenionych

Lista operacji wybranych

Protokół 1

Protokół 2