Licznik odwiedzin

279455
Dziś
Tydzień
Miesiąc
67
518
2129

Twoje IP: 54.81.69.220

Wyszukiwarka

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

nabor

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającego na terenie gminy Busko - Zdrój

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 12 kwietnia 2013 roku do 6 maja 2013 roku

Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 maja 2013 roku o godz. 15.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl
Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" są udostępnione na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2013 roku wynosi 600 000 zł.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz pod numerem telefonu tel. (041) 378 71 77.
Do pobrania:

Wykaz niezbędnych dokumentów

Kryteria oceny zgodności z LSR

Lokalne kryteria wyboru

Informacja dodatkowa

Wniosek

Instrukcja do wniosku

Ekonomiczny plan operacji

Instrukcja do ekonomicznego planu operacji

Formularz

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie o wielkości pomocy

Wzór gwarancji

Zapytanie ofertowe

Zgoda na realizację

Lista operacji wybranych i niewybranych

Protokół