Licznik odwiedzin

279456
Dziś
Tydzień
Miesiąc
68
519
2130

Twoje IP: 54.81.69.220

Wyszukiwarka

Małe projekty

nabor

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 30 grudnia 2013 roku do 28 stycznia 2014 roku

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 stycznia 2014 roku o godz. 15.00.

Nabór dotyczy następujących przedsięwzięć:

I.2.6 Zastosowanie narzędzi przepływu informacji w ramach społeczności lokalnej (np. strony internetowe, biuletyny, publikacje itp.)
I.3.1 Budowa szlaków: Szlak architektury, Szlak Fauny i Flory, Szlak Produktu Lokalnego, Szlak Odnowy Biologicznej, Szlak umiejętności, Szlak obrzędów i dziedzictwa kulturowego
I.3.3 Promocja szlaku poprzez cykliczne wydarzenia turystyczne
II.1.1 Wspieranie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa
II.3.2 Warsztaty rękodzielnicze (wikliniarskie, papieroplastyczne itp.)
III.1.1 Organizacja szkoleń, kursów, pikników itp.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu małych projektów są udostępnione na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2013 roku wynosi
378 585,66 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz pod numerem telefonu tel. (41) 378 71 77.

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) w skoroszytach. Nośnik elektroniczny powinien być opisany nazwą Beneficjenta i tytułem projektu.

Do pobrania:

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Wykaz niezbędnych dokumentów

Wniosek o przyznanie pomocy

Wnosek o wyprzedzające finansowanie

Informacja dodatkowa

Kryteria oceny zgodności z LSR

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania Małe Projekty

Oświadczenie wnioskodawcy Małego Projektu

Druk porozumienia

 

Protokół z Posiedzenia Rady LGD "Słoneczny Lider" 05.02.2014

Protokół z Posiedzenia Rady LGD "Słoneczny Lider" 24.02-25.02.2014

Lista operacji niewybranych

Lista operacji wybranych

Lista operacji ocenionych

Lista odwołań

Ostateczna lista operacji ocenionych