Licznik odwiedzin

279455
Dziś
Tydzień
Miesiąc
67
518
2129

Twoje IP: 54.81.69.220

Wyszukiwarka

Małe projekty

nabor

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 4 kwietnia 2014 roku do 18 kwietnia 2014 roku

Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2014 roku o godz. 15.00.

Nabór dotyczy następujących przedsięwzięć:

 

I 2.6 Zastosowanie narzędzi przepływu informacji w ramach społeczności lokalnej (np. strony internetowe, biuletyny, publikacje itp.)
II.1.1 Wspieranie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa
II.3.2 Warsztaty rękodzielnicze (wikliniarskie, papieroplastyczne itp.)
III.1.1 Organizacja szkoleń, kursów, pikników itp.
Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl
Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu małych projektów są udostępnione na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" www.slonecznylider.pl oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2014 roku wynosi:
I.2.6 Zastosowanie narzędzi przepływu informacji w ramach społeczności lokalnej (np. strony internetowe, biuletyny, publikacje itp.) - 9 278,13 zł
II.1.1 Wspieranie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa - 50 000,00 zł
II.3.2 Warsztaty rękodzielnicze (wikliniarskie, papieroplastyczne itp.) - 11 500,00 zł
III.1.1 Organizacja szkoleń, kursów, pikników itp. - 13 500,00 zł

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" oraz pod numerem telefonu tel. (41) 378 71 77.

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) w skoroszytach. Nośnik elektroniczny powinien być opisany nazwą Beneficjenta i tytułem projektu.

Informacja dodatkowa

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Kryteria oceny zgodności z LSR

Lokalne kryteria wyboru operacji dla Działania Małe projekty.doc

Oświadczenie wnioskodawcy Małego Projektu

Porozumienie

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o wyprzedzające finansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów

 

Lista operacji ocenionych

Lista operacji wybranych

Protokół 1

Protokół 2