Licznik odwiedzin

309012
Dziś
Tydzień
Miesiąc
29
776
29

Twoje IP: 3.233.239.102

Wyszukiwarka

Altana ogrodowa w Oleszkach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Oleszkach poprzez posadowienie altany ogrodowej wraz z wyposażeniem i estetyczne zagospodarowanie otoczenia wokół niej

Stowarzyszenie „Przyszłość Oleszek”

Oleszki (plac za świetlicą wiejską), 28 - 100 Busko - Zdrój

Dostępność: ogólnodostępny

W ramach przedsięwzięcia wybudowano małą infrastrukturę turystyczną – altana, wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół niej w zieleń. Altana w Oleszkach stanie się miejscem wspólnych spotkań dla jej mieszkańców.

Kolektory w Domu Opieki Rodzinnej „Przystań”

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu poprawy warunków prowadzenia Domu Opieki Rodzinnej „Przystań”

Mirosława Bijak

Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarsko – Rehabilitacyjnej "VENA"

Skotniki Duże 92, 28 - 100 Busko - Zdrój

Operacja polegała na dostawie i montażu pakietu kolektorów słonecznych w celu poprawy warunków prowadzenia domu opieki rodzinnej „Przystań”.

Altana ogrodowa z piecem chlebowym

Rozwijanie turystyki na obszarze LSR poprzez budowę - wykonanie altany ogrodowej wraz z piecem chlebowym

Maria Król

Bronina 122, 28 – 100 Busko – Zdrój

Dostępność: ogolnodostępny

Operacja polegała na budowie altany ogrodowej wyposażonej w piec chlebowy. Altana jest przeznaczona dla mieszkańca Gminy Busko – Zdrój i turysty. Wszelkie działania podjęte w ramach projektu wpłynęły na rozwój turystyki na obszarze LSR. Rozbudowa infrastruktury turystycznej podniosła jakość oferty wypoczynkowej na wsi.

Miejsce rekreacji w Skotnikach

Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Skotniki Duże w gminie Busko - Zdrój

Mirosława Bijak

Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarsko – Rehabilitacyjny „Vena”

Skotniki Duże 92, 28 - 100 Busko - Zdrój

Dostępność: ogólnodostępny

Operacja polegała na utworzeniu placu wypoczynkowego i rekreacyjnego przy Zakładzie Opieki Pielęgniarsko - Rehabilitacyjnej "Vena"w Skotnikach Dużych - dziennego domu opieki nad ludźmi starszymi i z niepełnosprawnościami.

Miejsce wytchnienia dla strudzonego wędrowca

Budowa małej infrastruktury turystycznej – miejsca wytchnienia dla strudzonego wędrowca

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta

ul. Lipowa 1, 28 - 100 Busko - Zdrój

Dostępność: ogólnodostępny

Operacja polegała na stworzeniu małej infrastruktury turystycznej przy Parafi pw. Św. Brata Alberta w Busku - Zdroju, wyposażonej w deszczochron, stół z ławami, ławkę, stojak na rowery, kosz oraz tablicę informacyjną. Przedsięwzięcie będzie wzmacniać rozwój turystyki (w tym pielgrzymkowej) w gminie Busko - Zdrój poprzez podniesienie jakości jej usług.