Facebook

f

Licznik odwiedzin

256700
Dziś
Tydzień
Miesiąc
76
365
1988

Twoje IP: 3.80.55.37

Wyszukiwarka

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków

Termin Walnego Zebrania:

I termin – 23.06.2018 o godzinie 17.00
II termin – 23.06.2018 o godzinie 17.30 (w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce Walnego Zebrania:

Olejarnia Zagłoby Mikułowice 336, 28-100 Busko - Zdrój

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”
  2. Stwierdzenie quorum Walnego Zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
  5. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania Zarządu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za rok 2017.
  6. Prezentacja Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za 2017 rok i wystąpienie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu
Małgorzata Donoch

Zapytanie ofertowe

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie wraz z zainstalowanym oprogramowaniem laptopa (1 sztuka).
 
 
Spośród ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" wybrano ofertę: MasterKom Krzysztof Szybajło z Buska - Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Znak: SL/2017/09/1

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie, dostarczenie i montaż 4 kiosków multimedialnych na działkach: 213, 199/2 (ul. Mickiewicza), 213 (ul. Mickiewicza), 566 (ul. 1 – go Maja), 210 (ul. Rzewuskiego).

 Zadanie to będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność“ (Dz. U. z 2015r. poz. 349 i 1888, z 2016r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017r. poz. 5, 60, 106).

Zapytanie ofertowe - infokioski

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie 1

Załącznik 3 - Oświadczenie 2

Załącznik 4 - Wykaz dostaw

Załącznik 5 - Wykaz osób

Załącznik 6 - Projekt umowy

Załącznik 7 - Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik 8 - Projekt budowlany - instalacje

Załącznik 9 - Przedmiar wylewki

Załącznik 10 - Przedmiar przyłączy energetycznych

Załącznik 11 - Opis techniczny

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Buską Lokalną Grupę Działania "Słoneczny Lider" informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie, dostarczenie i montaż 4 kiosków multimedialnych na działkach: 213, 199/2 (ul. Mickiewicza), 213 (ul. Mickiewicza), 566 (ul. 1 – go Maja), 210 (ul. Rzewuskiego)  wybrana została oferta SYMETRA Wojciech Wielogórski, Mikułowice 108, 28-100 Busko-Zdrój. z ceną 168 000,00 złotych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ku czci zamordowanych w Miednoje mieszkańców Szczaworyża

Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider" od dn. 7 lipca 2017r. do 30 lipca 2017r. realizowała zadanie publiczne pn. "Ku czci zamordowanych w Miednoje mieszkańców Szczaworyża". Celem zadania  było   kultywowanie  i upowszechnienie  tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Kulminacyjnym punktem zadania była uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej zamordowanym w Miednoje i Ostaszkowie Policjantom ze Szczaworyża w dniu 30 lipca 2017 r., która towarzyszyła Powiatowym Obchodom Święta Policji.

logo UDSKiOR

Tablica stanęła na placu przy kościele św. Jakuba Apostoła w Szczaworyżu. Ma upamiętniać historię zbrodni katyńskiej dokonanej na pełniących tu służbę funkcjonariuszach. Byli to: komendant Jan Kozieł, starszy posterunkowy Piotr Szostak, posterunkowy Piotr Nocuń oraz pełniący służbę pomocniczą Jan Kopeć.

Uroczystościom towarzyszyła msza święta pod przewodnictwem Kapelana Policji, ks. Stanisława Kondraka oraz okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości, m.in. Dyrektora Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacka Polańczyka. Nie zabrakło także żołnierskiej grochówki i programu artystycznego, który przygotowała młodzież z klubu „Wolna Strefa".