Facebook

f

Licznik odwiedzin

314077
Dziś
Tydzień
Miesiąc
24
172
2324

Twoje IP: 3.231.220.225

Wyszukiwarka

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Buskiej LGD „Słoneczny Lider”

lgd

 

Zapytanie ofertowe na wynajęcie autokaru/busa podczas wyjazdu studyjnego do Krainy Rumianku w miejscowości Hołowno

Termin składania ofert upływa 20.06.2016r. r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” (2)

lgd

Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków

Termin Walnego Zebrania:
I termin – 25.02.2016 o godzinie 17.00
II termin – 25.02.2016 o godzinie 17.30 (w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce Walnego Zebrania:
Buskie Samorządowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój

Porządek Walnego Zebrania Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 2. Wybór Przewodniczącego WZC, Sekretarza WZC, Członka Prezydium WZC.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Ustalenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności Zebrania.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
 12. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 13. Zgłaszanie kandydatów do Rady.
 14. Przeprowadzenie procedury głosowania.
 15. Wnioski i sprawy różne.
 16. Ogłoszenie wyników wyboru.
 17. Ukonstytuowanie się nowych władz i organów LGD.
 18. Podjęcie uchwał w/s powołania nowych władz LGD.
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków z WZC.
 20. Podjęcie Uchwały WZC w/s zgłoszonych wniosków.
 21. Zakończenie Walnego Zebrania Członków LGD.

Prezes Zarządu
Małgorzata Donoch

Uregulowanie składki członkowskiej daje prawo głosu.
Prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta bankowego
20 8480 0004 2001 0006 3526 0001
Nieuregulowanie składek do dnia 22.02 2016 r. skutkować będzie wykreśleniem z listy członków. Wysokość składki za 2015 rok wynosi 20 zł.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

lgd

Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków

Termin Walnego Zebrania:
I termin – 25.02.2016 o godzinie 17.00
II termin – 25.02.2016 o godzinie 17.30 (w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce Walnego Zebrania:
Buskie Samorządowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój

Porządek Walnego Zebrania Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 2. Wybór Przewodniczącego WZC, Sekretarza WZC, Członka Prezydium WZC.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Ustalenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności Zebrania.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
 12. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 13. Zgłaszanie kandydatów do Rady.
 14. Przeprowadzenie procedury głosowania.
 15. Wnioski i sprawy różne.
 16. Ogłoszenie wyników wyboru.
 17. Ukonstytuowanie się nowych władz i organów LGD.
 18. Podjęcie uchwał w/s powołania nowych władz LGD.
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków z WZC.
 20. Podjęcie Uchwały WZC w/s zgłoszonych wniosków.
 21. Zakończenie Walnego Zebrania Członków LGD.

Prezes Zarządu
Małgorzata Donoch

Uregulowanie składki członkowskiej daje prawo głosu.
Prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta bankowego
20 8480 0004 2001 0006 3526 0001
Nieuregulowanie składek do dnia 22.02 2016 r. skutkować będzie wykreśleniem z listy członków. Wysokość składki za 2015 rok wynosi 20 zł.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” (3)

lgd

Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków

Termin Walnego Zebrania:
I termin – 25.02.2016 o godzinie 17.00
II termin – 25.02.2016 o godzinie 17.30 (w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce Walnego Zebrania:
Buskie Samorządowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój

Porządek Walnego Zebrania Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 2. Wybór Przewodniczącego WZC, Sekretarza WZC, Członka Prezydium WZC.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Ustalenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności Zebrania.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
 12. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 13. Zgłaszanie kandydatów do Rady.
 14. Przeprowadzenie procedury głosowania.
 15. Wnioski i sprawy różne.
 16. Ogłoszenie wyników wyboru.
 17. Ukonstytuowanie się nowych władz i organów LGD.
 18. Podjęcie uchwał w/s powołania nowych władz LGD.
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków z WZC.
 20. Podjęcie Uchwały WZC w/s zgłoszonych wniosków.
 21. Zakończenie Walnego Zebrania Członków LGD.

Prezes Zarządu
Małgorzata Donoch

Uregulowanie składki członkowskiej daje prawo głosu.
Prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta bankowego
20 8480 0004 2001 0006 3526 0001
Nieuregulowanie składek do dnia 22.02 2016 r. skutkować będzie wykreśleniem z listy członków. Wysokość składki za 2015 rok wynosi 20 zł.