Facebook

f

Licznik odwiedzin

253173
Dziś
Tydzień
Miesiąc
22
22
1912

Twoje IP: 54.227.186.112

Wyszukiwarka

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków

Termin Walnego Zebrania:
I termin – 23.06.2015 o godzinie 16.00
II termin – 23.06.2015 o godzinie 16.30 (w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 2. Stwierdzenie quorum Walnego Zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Przyjęcie rezygnacji Pani Justyny Nurek z pełnienia funkcji członka Zarządu.
 6. Podjecie uchwały w sprawie uzupełnia składu Zarządu.
 7. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania Zarządu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za rok 2014.
 8. Prezentacja Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za 2014 rok i wystąpienie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 9. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” za rok 2014.
 10. Prezentacja zmian do Statutu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 11. Przyjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia Walnego Zebrania.


Prezes Zarządu
Małgorzata Donoch


Uregulowanie składek członkowskich daje prawo do głosowania na Walnym Zebraniu Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”. Wpłaty składki członkowskiej należy dokonać do 19 czerwca 2015 roku na konto 20 8480 0004 2001 0006 3526 0001 (Bank Spółdzielczy w Busku – Zdroju).

Zaproszenie na spotkanie dla przedsiębiorców

Zaproszenie dla przedsiebiorcow

Plakat do pobrania

Zaproszenie na Dni Beneficjenta

Mieszkańców Gminy Busko – Zdrój zapraszamy do uczestnictwa w Dniach Beneficjenta zaplanowanych na 17 kwietnia 2015 roku i 1 maja 2015 roku, których celem jest ukazanie oferty turystycznej jaką jest Szlak Wokół Słońca oraz zaprezentowanie możliwości jakie niesie za sobą aplikowanie o środki unijne.
Chęć uczestnictwa w Dniach Beneficjenta przyjmowana będzie pod nr telefonu 41 378 71 77 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Busku - Zdroju do dnia 13 kwietnia 2015 roku (dotyczy Dnia Beneficjenta z 17.04.2015 roku) i 27 kwietnia 2015 roku (dotyczy Dnia Beneficjenta z 01.05.2015 roku). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!!!

Przykładowy harmonogram Dni Beneficjenta

Relacja ze Szlaku Wokół Słońca

W ramach tegorocznych Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 na Szlak Wokół Słońca zawitała telewizja TVP Kielce. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tej wizyty http://kielce.tvp.pl/19620802/szlakiem-wokol-slonca

Zapytanie ofertowe na wynajęcie busa podczas trwania Dni Beneficjenta

Zapytanie ofertowe na wynajęcie busa podczas trwania Dni Beneficjenta tj. 17.04.2015 r. oraz 01.05.2015 r.
Termin składania ofert upływa 14.04.2015 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Przykładowy harmonogram Dni Beneficjenta

Spośród ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" wybrano ofertę: Przewóz Osób ATLANTIC Maciej Kopeć, Zbludowice.