Facebook

f

Licznik odwiedzin

253172
Dziś
Tydzień
Miesiąc
21
21
1911

Twoje IP: 54.227.186.112

Wyszukiwarka

Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W imieniu Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biura PROW, serdecznie zapraszamy
do udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie od 7 do 10 maja 2015 r. Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przy zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce, a przede wszystkim Państwa, realizujących projekty. Bez Państwa taka akcja nie byłaby możliwa. W województwie świętokrzyskim do współpracy przy akcji Ministerstwo zaprosiło ŚBRR wdrażające PROW oraz PO RYBY.

I edycja Dni Otwartych, która odbyła się w okresie od 1 do 11 maja 2014 r. cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do udziału w akcji zgłosiło się 970 beneficjentów, którzy przygotowali ponad 1300 atrakcji dla uczestników odwiedzających projekty.

Czytaj więcej: Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Zapytanie ofertowe na wykonanie biuletynu informującego o Szlaku Wokół Słońca

Termin składania ofert upływa 20.02.2015 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Spośród ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" wybrano ofertę: Kazimierska Agencja Drukarska, Kazimierza Wielka.

 

Informacja dla Wnioskodawców "małych projektów"

Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider" informuje, iż do 31.01.2015 roku Wnioskodawcy "małych projektów" wyszczególnieni z załączniku mają obowiazek złożyć do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, ul. Targowa 18, 25 - 520 Kielce ankietę monitorującą z realizacji operacji w zakresie działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "małe projekty" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny służy pomocą w wypełnieniu w/w ankiety.

Beneficjenci

Ankieta

 

Konferencja podsumowująca

W dniu 20 stycznia 2015 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku – Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” na lata 2009 – 2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader”.

Konferencję otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój Pan Waldemar Sikora oraz Prezes LGD Pani Małgorzata Donoch. W pierwszej części konferencji zaprezentowane zostały efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. Szlak Wokół Słońca, który zawiera pojedyncze markowe produkty kulturowe, historyczne i przyrodnicze, w połączeniu stanowiące pakiety turystyczne: Szlak obrzędów i dziedzictwa kulturowego, Szlak fauny i flory, Szlak odnowy biologicznej, Szlak produktu lokalnego, Szlak umiejętności, Szlak architektury, Rodzinnie…, Transport na szlaku, Przekaz informacji. Po przerwie pracownicy Buskiej Lokalnej Grupy Działania zaprezentowali fragmenty z Raportu ewaluacyjnego – ocenę funkcjonowania LGD i wdrażania LSR przez mieszkańców Gminy Busko – Zdrój, po analizie ankiet przeprowadzonych w latach 2013 – 2014. Konferencje zakończył przejazd Szlakiem Wokół Słońca – prezentacja wybranych przedsięwzięć, tj. Szlaku wokół Studni oraz Piwniczki „Pod Kogutem” w Pęczelicach, Starej Kuźni w Broninie, Gospodarstwa Rybackiego Budy w Kotkach.

Zarówno na konferencji jak również podczas przejazdu Szlakiem Wokół Słońca uczestnicy w/w wydarzeń mogli skosztować produktów lokalnych charakterystycznych dla regionu Gminy Busko – Zdrój.

Zaproszenie

na konferencję podsumowującą „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" na lata 2009 – 2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader"

Szlak wokół słończ

Konferencja podsumowująca odbędzie się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku – Zdroju przy al. Mickiewicza 22 dnia 20.01.2015 roku.

10.00 – 10.15 otwarcie konferencji
10.15 – 11.00 prezentacja multimedialna „Szlak Wokół Słońca" – przedstawienie efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 12.00 prezentacja Raportu ewaluacyjnego – ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania
12.00 – 12.30 bufet produktów lokalnych
12.30 – 13.00 podsumowanie konferencji
15.00 – 18.00 przejazd Szlakiem Wokół Słońca – prezentacja wybranych przedsięwzięć (Szlak Wokół Studni i Piwniczka „Pod Kogutem" w Pęczelicach, Stara Kuźnia w Broninie, Gospodarstwo Rybackie Budy w Kotkach) – ilość miejsc ograniczona – prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wyjeździe tel. 04 1370 10 22 (CIT)