Facebook

f

Licznik odwiedzin

305018
Dziś
Tydzień
Miesiąc
93
382
4027

Twoje IP: 3.229.118.253

Wyszukiwarka

Nabór wniosków - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

W dniu 14 lipca 2014 roku rozpoczął się nabór wniosków na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski można składać do 4 sierpnia 2014 roku go godziny 15.00 w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" przy ul. Partyzantów 22 w Busku - Zdroju. Lokalna Grupa Działania na do rozdysponowania 41 387,50 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego na bezpłatne doradztwo pracowników w poniedziałki i środy od godz. 10.00 do 14.00, lub pod nr telefonu 41 378 71 77.

Zapraszamy!!!

Spotkanie z Beneficjentami

W dniu 8 lipca 2014 roku odbyło się spotkanie z beneficjentami, którzy za pośrednictwem Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" otrzymali dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Na spotkaniu podpisano porozumienie, w ramach którego jego uczestnicy postanowili wspólnie promować „Szlak Wokół Słońca" obejmujący swym zasięgiem obszar Gminy Busko – Zdrój. W ramach porozumienia zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Opracowanie i wytyczenie Szlaków: Szlak Architektury, Szlak Fauny i Flory, Szlak Produktu Lokalnego, Szlak Odnowy Biologicznej, Szlak Umiejętności, Szlak Obrzędów i Dziedzictwa Kulturowego, przez Buską Lokalna Grupę Działania „Słoneczny Lider".
  2. Udostępnienie zrealizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przedsięwzięć na w/w szlakach przez Beneficjentów.
  3. Oznakowanie przedsięwzięć na w/w szlakach zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Buską Lokalną Grupą Działania „Słoneczny Lider".
  4. Promocja „Szlaku Wokół Słońca".

W celu właściwej realizacji porozumienia uczestnicy porozumienia wyznaczyli Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju do koordynacji prac związanych z działalnością na „Szlaku Wokół Słońca".

Spotkania dyskusyjne metodą coachingową

W dniu 06.06.2014 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku - Zdroju odbędą się pierwsze spotkania dyskusyjne metodą coachingową dla:

  • młodzieży o godz. 9.00
  • działaczy społecznych 15.30

Zapraszamy

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Logo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

Czytaj więcej >>>

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych

Termin składania ofert upływa 10.06.2014 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Spośród ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" wybrano ofertę: Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna, Kielce.