Facebook

f

Licznik odwiedzin

305018
Dziś
Tydzień
Miesiąc
93
382
4027

Twoje IP: 3.229.118.253

Wyszukiwarka

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

head green

Busko – Zdrój, dn. 22.04.2014 roku

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"

Zarząd Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" serdecznie zaprasza Członków LGD do udziału w Walnym Zebraniu

Termin Walnego Zebrania:

I termin – 08.05.2014 o godzinie 15.30
II termin – 08.05.2014 o godzinie 16.00 (w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider".
  2. Stwierdzenie quorum Walnego Zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
  5. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania Zarządu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" za rok 2013.
  6. Prezentacja Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" za 2013 rok i wystąpienie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
  7. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" za rok 2013.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zamkniecie posiedzenia Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu
Małgorzata Donoch

Na Walnym Zebraniu Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia cyklu czterech spotkań dla pięciu grup społecznych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenia cyklu czterech spotkań dla pięciu grup społecznych.

Termin składania ofert upływa 28.04.2014 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Spośród ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" wybrano ofertę: Anna Rogowska - Niekowal, Kotki.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania oraz dostawy zaproszeń, podziękowań, dodatków

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie oraz dostawę zaproszeń, podziękowań, dodatków.
Termin składania ofert upływa 17.04.2014 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Spośród ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" wybrano ofertę: Kazimierska Agencja Drukarska, Kazimierza Wielka.

Szlak Kulinarny Ponidzia i Powiśla

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie w ramach konferencji podsumowującej "Szlak Kulinarny Ponidzia i Powiśla" w ramach projektu współpracy "Festiwal Smaków" bufetów: kawowego i produktów lokalnych.

Termin składania ofert upływa 25.04.2014 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Dyżur eksperta

W związku z naborem wniosków w terminie od 04.04.2014 r. do 18.04.2014 r. na działania: Małe projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zapraszamy na dyżur eksperta w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Busku - Zdroju, według poniższego harmonogramu:

03.04.2014 (czwartek) - 10.00 - 15.00
14.04.2014 (poniedziałek) - 10.00 - 15.00