Facebook

f

Licznik odwiedzin

305020
Dziś
Tydzień
Miesiąc
95
384
4029

Twoje IP: 3.229.118.253

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu art. Biurowych

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na zakup art. biurowych.

Termin składania ofert upływa 25.03.2014 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Spośród ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" wybrano ofertę: F.H. Kasia Andrzej Pawłowski, Busko - Zdrój.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu tonerów (zamienników)

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na zakup tonerów (zamienników).

Termin składania ofert upływa 25.03.2014 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Spośród ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" wybrano ofertę: M-Copy Automatyka Biurowa Dominik Masalski, Busko - Zdrój.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

nabor

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

Czytaj więcej >>>

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie komputerowe ECDL Start

unia

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie komputerowe – ECDL Start, w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji językowych i komputerowych na Słonecznym Szlaku" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

  Imię i nazwisko
1 Anna Skuza
2 Artur Wach
3 Jan Leszek Żak
4 Jacek Wach
5 Barbara Cieplińska
6 Wiesław Korepta
7 Krystyna Kwarciana
8 Andrzej Rzepa
9 Zofia Norek
10 Jarosław Wadowiec

W związku z wyczerpaniem limitu miejsc utworzona została lista rezerwowa.
W przypadku rezygnacji przez osobę znajdującą się na liście rankingowej jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.

1 Barbara Marzec

Małe projekty

nabor

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider"
działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

Czytaj więcej >>>