[Rozmiar: 43268 bajtów]

   

Ankieta monitorująca dla beneficjentów:   ANKIETA

 

 


 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 8 października 2012 roku do 2 listopada 2012 roku

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada 2012 roku o godz. 15.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu małych projektów są udostępnione na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2012 roku wynosi
212 849,69 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem telefonu  tel. (41) 378 71 77.

 

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) w skoroszytach. Nośnik elektroniczny powinien być opisany nazwą Beneficjenta i tytułem projektu.

 

protokół.pdf

Lista operacji wybranych.pdf

Lista operacji niewybranych.pdf

 

Lista operacji  ocenionych.xls

 

Wniosek o przyznanie pomocy.pdf

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf

Wniosek o wyprzedzające finansowanie.pdf

Kryteria oceny zgodności z LSR.doc

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania Małe Projekty.doc

Informacja dodatkowa.doc

Oświadczenie wnioskodawcy Małego Projektu.doc

Wykaz niezbędnych dokumentow.doc

 


 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 8 października 2012 roku do 2 listopada 2012 roku

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada 2012 roku o godz. 15.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu Odnowa i rozwój wsi są udostępnione na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu Odnowa i rozwój wsi w 2012 roku wynosi
500 000,00 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem telefonu  tel. (41) 378 71 77.

 

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) w skoroszytach. Nośnik elektroniczny powinien być opisany nazwą Beneficjenta i tytułem projektu.

 

protokół.pdf

Lista operacji wybranych.pdf

 

Lista operacji ocenionych.doc

 

Wniosek o przyznanie pomocy.xls

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf

Kryteria oceny zgodności z LSR.doc

Kryteria wyboru projektu określone w LSR.doc

Informacja dodatkowa.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

 


 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 16 kwietnia 2012 roku do 11 maja 2012 roku

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 maja 2012 roku o godz. 15.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu małych projektów są udostępnione na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2012 roku wynosi
305 839,88 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem telefonu  tel. (41) 378 71 77.

 

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

 

Protokół.doc

Lista operacji  wybranych i niewybranych.xls

 

Lista operacji  ocenionych.pdf

 

Wniosek o przyznanie pomocy.pdf 

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf 

Informacja dodatkowa.doc

Kryteria oceny zgodności z lsr.doc

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania małe projekty.doc

Oświadczenie wnioskodawcy małego projektu.doc

Wykaz niezbędnych dokumenów.doc

 

 


 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 16 kwietnia 2012 roku do 11 maja 2012 roku

 

Ostateczny termin składania  wniosków upływa 11 maja 2012 roku o godz. 15.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” są udostępnione na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28 -100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2012 roku wynosi 416 798,50  zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem  tel. (41) 378 71 77.

 

Lista operacji wybranych.doc

 

Lista operacji ocenionych.pdf

 

Wniosek o przyznanie pomocy.xls

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf

Ekonomiczny plan operacji.xls

Instrukcja wypełniania epo.pdf

Oświadczenie właściciela nieruchomości.xls

Oświadczenie de minimis.xls

Wzór gwarancji.xls

Informacja dodatkowa.doc

Kryteria oceny zgodności z lsr.doc

Kryteria wyboru projektu określone w lsr.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

 

 


 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 17 października 2011 roku do 10 listopada 2011 roku

 

Ostateczny termin składania  wniosków upływa 10 listopada 2011 roku o godz. 15.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” są udostępnione na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28 -100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2011 roku wynosi 450 000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem  tel. (041) 378 71 77.

 

Protokół

Lista operacji wybranych.doc

 

--

Wniosek o przyznanie pomocy.xls

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf

Ekonomiczny plan operacji.xls

Instrukcja wypełniania epo.pdf

Oświadczenie o nieruchomości.xls

Oświadczenie pomoc de minimis.xls

Informacja dodatkowa.doc

Kryteria oceny zgodności z lsr.doc

Kryteria wyboru projektu określone w lsr.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

 

 


 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 17 października 2011 roku do 10 listopada 2011 roku

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 listopada 2011 roku o godz. 15.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu małych projektów są udostępnione na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2011 roku wynosi
226 666,12 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem telefonu  tel. (041) 378 71 77.

 

Lista operacji wybranych.doc

Lista operacji niewybranych.doc

--

Wniosek o przyznanie pomocy.pdf  (obowiązuje od 28.09.2011)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf  (obowiązuje od 28.09.2011)

Informacja dodatkowa.doc

Kryteria oceny zgodności z lsr.doc

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania małe projekty.doc

Oświadczenie wnioskodawcy małego projektu.doc

Wykaz niezbędnych dokumenów.doc

 


 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 12 lipca 2011 roku do 5 sierpnia 2011 roku

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 sierpnia 2011 roku o godz. 15.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu małych projektów są udostępnione na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2011 roku wynosi
300 000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem telefonu  tel. (041) 378 71 77.

 

Protokół z posiedzenia Rady.doc

Lista operacji wybranych.doc

 

Wniosek o przyznanie pomocy.pdf  (obowiązuje od 27.06.2011)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf  (obowiązuje od 27.06.2011)

Informacja dodatkowa.doc

Kryteria oceny zgodności z lsr.doc

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania małe projekty.doc

Oświadczenie wnioskodawcy małego projektu.doc

Wykaz niezbędnych dokumenów.doc

 


 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 12 lipca 2011 roku do 5 sierpnia 2011 roku

 

Ostateczny termin składania  wniosków upływa 5 sierpnia 2011 roku o godz. 15.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” są udostępnione na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28 -100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2011 roku wynosi 300 000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem  tel. (041) 378 71 77.

 

Wniosek o przyznanie pomocy.xls

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf

Ekonomiczny plan operacji.xls

Instrukcja wypełniania epo.pdf

Oświadczenie o nieruchomości.xls

Oświadczenie pomoc de minimis.xls

Informacja dodatkowa.doc

Kryteria oceny zgodności z lsr.doc

Kryteria wyboru projektu określone w lsr.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

 


 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”
działającego na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 12 lipca 2011 roku do 5 sierpnia 2011 roku

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 sierpnia 2011 roku o godz. 15.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” są udostępnione na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2011 roku wynosi 300 000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem telefonu  tel. (041) 378 71 77.

 

Lista operacji wybranych.doc

 

Wniosek o przyznanie pomocy.xls

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf

Ekonomiczny plan operacji.xls

Instrukcja wypełnienia epo.pdf

Oświadczenie o nieruchomości.xls

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.xls

Oświadczenie pomoc de minimis.xls

Oświadczenie status mikroprzedsiębiorcy.xls

Zapytanie ofertowe wzor.xls

Informacja dodatkowa.doc

Kryteria oceny zgodności z lsr.doc

Lokalne kryteria wyboru operacji.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

 

 
 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 7 września 2010 roku do 24 września 2010 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00. Ostateczny termin składania  wniosków upływa 24 września 2010 roku o godzinie 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach internetowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28 -100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2010 roku wynosi 150 000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem  tel. (041) 378 71 77.

 

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością.xls

Kryteria wyboru projektu określone w LSR.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

Informacja dodatkowa.doc

wniosek o przyznanie pomocy.xls

instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf

wniosek EPO.xls

instrukcja wypelniania EPO.pdf

Oświadczenie pomocy de minimis.xls

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 7 września 2010 do 24 września 2010

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00. Ostateczny termin składania  wniosków upływa 24 września 2010 roku o godzinie 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach internetowych: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28 -100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”
w 2010 roku wynosi 500 000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem  tel. (041) 378 71 77.

 

 

Protokół

--

Lista operacji wybranych.doc

 

Kryteria wyboru projektu określone w LSR.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

Informacja dodatkowa.doc

Wniosek o przyznanie pomocy.xls

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.pdf

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

działającego na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 4 maja 2010 roku do 28 maja 2010 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 – 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 maja 2010 roku o godz. 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach internetowych: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 15.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2010 roku wynosi 150 000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem telefonu  tel. (041) 378 71 77.

 

Informacja dodatkowa.doc

Lokalne kryteria wyboru operacji.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

wniosek.xls

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf

Ekonomiczny Plan Operacji.xls

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji.pdf

Oświadczenie - pomoc de minimis.xls

Oświadczenie - status mikroprzedsiębiorcy.xls

Oświadczenie - o nieruchomości.pdf

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

działającego na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 5 marca 2010 roku do 19 marca 2010 roku

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 19 marca 2010 roku o godz. 15.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 7.00 – 15.00.

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach internetowych: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 7.00 - 15.00.

 

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów
w 2010 roku wynosi 150 000 zł.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem telefonu 

tel. (041) 378 71 77.

 

Protokół 24-30.03.2010

Protokół 22.04.2010

--

Lista operacji wybranych.doc

 

Informacja dodatkowa.doc

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania Małe Projekty.doc

Oświadczenie wnioskodawcy małego projektu.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

Instrukcja wypełniania wniosku.pdf

Wniosek małe projekty.xls

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 


 


                                                ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

działającego na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 30.11.2009 r. do 14.12.2009 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 16.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach internetowych: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28 -100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 16.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”
w 2009 roku wynosi
1 000 000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem  tel. (041) 378 71 77.

 

Załączone pliki:

 

Protokół

--

Lista operacji wybranych.doc

 

Kryteria wyboru projektu określone w LSR.doc

Wykaz niezbędnych dokumentów.doc

Informacja dodatkowa.doc

Instrukcja wypełniania wniosku.pdf

Wniosek Odnowa i rozwoj wsi.xls

 

______________________________________________________________________________________________________


 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

działającego na terenie gminy Busko - Zdrój

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 30.11.2009 r. do 14.12.2009 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 16.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach internetowych: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz do wglądu w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko - Zdrój w godz. 8.00 - 16.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów
w 2009 roku wynosi
100 000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz pod numerem telefonu  tel. (041) 378 71 77.

 

Załączone pliki:

 

Protokół

Protokół - odwołanie

--

Lista operacji wybranych.doc

Lista operacji niewybranych.doc

 

Informacja dodatkowa.doc

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania małe projekty.doc

Oświadczenie wnioskodawcy małego projektu.doc

Wykaz niezbednych dokumentów.doc

Instrukcja wypełniania wniosku.doc

Instrukcja wypełniania wniosku.pdf

Kalkulator dla Małych projektów.xls

Wniosek Małe projekty.xls

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Projekty uchwał wraz z załącznikami podejmowane podczas posiedzeń Rady w ramach naboru wniosków na działania: Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Odnowa i rozwój wsi:

 

Uchwała w sprawie wykluczenia z głosowania.doc

Załącznik do uchwały w sprawie wykluczenia z głosowania.doc

Uchwała Rady w sprawie oceny pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.doc

Załącznik do uchwały w sprawie oceny pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.doc

Lista operacji wybranych.doc

Lista operacji niewybranych.doc

Uchwała Rady o wybraniu operacji do realizacji.doc

 

________________________________________________________________________________________

 

Procedury obowiązujące w Buskiej Lokalnej Grupie Działania "Słoneczny Lider"

 


Regulamin Pracy Rady
291,0 KB

 


Procedury wyboru operacji LGD
643,0 KBProcedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
335.0 KBProcedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji
404 KB


 

 

____________________________________________________________________________________________________

Ważne informacje znajdziesz na stronach:

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego
Urzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrój